Nasjonal olsokkommisjon

Olsokfeiringen ledes siden 2010 av en egen kommisjon som har til oppgave å "planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge"

Stiklestad, Olsok 2011. Foto: Jan Erik Kofoed

Medlemmer av olsokkommisjonen:

Biskop <link http: www.katolsk.no biografier innenriks bgrgic external-link-new-window>Berislav Grgic, Tromsø stift

<link http: www.katolsk.no biografier innenriks umadso external-link-new-window>Unn Madsø (leder)

<link http: www.katolsk.no biografier innenriks mrediu external-link-new-window>p.Marcelin Rediu, sogneprest i Levanger 

<link http: www.katolsk.no biografier innenriks amaczka external-link-new-window>Dom Albert Maczka, sogneprest i Trondheim

<link http: www.katolsk.no biografier innenriks ptelese external-link-new-window>Sr. Patrizia Telese, priorinne ved Birgittaklosteret på Tiller

sr. <link http: www.katolsk.no biografier innenriks ahadland external-link-new-window>Anne Bente Hadland, Egil Mogstad, Josef Ottersen og <link internal-link>Ulf Schancke (medlemmer)

 

trondheim.katolsk.no vil bringe nyheter om kommisjonens arbeid kontinuerlig.