NB! Valg til menighetsråd er utsatt til januar 2020.

Valget til nytt menighetsråd for perioden 01.01.2020-31.12.2022 i St. Olav domsogn er med biskopens samtykke utsatt til januar 2020.

 

 

Ny dato for gjennomføring av valg er satt til helgen 25 og 26. januar her i St. Olav domkirke
Datoer for øvrige steder i distriktet kommer så snart de er fastsatt.

Følg med på hjemmesiden og oppslagstavlen i menighetssenteret for nærmere beskjed!