Norges Katolske Kvinneforbund holder sitt landsmøte i Trondheim 7-9.september

NKKF inviterer spesielt kvinner fra St. Olav menighet og andre menigheter i Midt-Norge til å delta. De vil også gjerne møte kvinner fra vår lokale menighet fredag og lørdag kveld til middag og sosialt samvær hos Birgittasøstrene på Tiller.

Lørdag 8.september arrangerer de en busstur til Tautra og Munkeby Mariaklostre. alle - både kvinner og menn - kan melde seg på klosterturen, også om de ikke deltar på landsmøtet! <link http: www.katolskekvinner.no wp-content innkalling-til-landsmote-2012.pdf external-link-new-window external link in new>Se nærmere info om påmeldig og priser.