NUK inviterer ungdom og unge voksne til WYD-helg i Arendal 19. – 21. november

I 2023 skal verdens ungdom samles igjen til Verdensungdomsdagen i Lisboa. Pave Frans oppfordrer alle til å starte denne pilegrimsreisen allerede nå lokalt på Kristi Kongefesten.

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal har takket ja til å være vertsmenighet. NUK er takknemlig for denne gjestfriheten og inviterer alle ungdommer og unge voksne til WYD-helg i Arendal 19. – 21. november. Temaet er «Deling av troen vår». Det blir både åndelige og praktiske aktiviteter i løpet av helgen. Bli med å feire at Kristus er vår sanne konge sammen med andre NUK’ere og la oss gå sammen i bønn med Paven. Påmeldingsfrist for helgen er 5. november.

For mer informasjon gå inn på www.nuk.no/aktiviteter/