NUKs sommerleire

Etter den siste oppdateringen fra regjeringen om de nasjonale smitteverntiltakene er det veldig sannsynlig at NUK får gjennomført sommerleirene sine.

Fra 7. mai tillates arrangement for inntil 50 personer. Dermed kan det åpnes for inntil 35 deltagere på leirene.
Det vil også bli mulig å stå på venteliste for påmeldinger utover de første 35. Regjeringen gjør en fortløpende vurdering på størrelser på arrangement, og dersom regjeringen åpner for arrangement med inntil 200 personer etter 15. juni, vil personer fra ventelistene få plass i den utstrekning gode smittevernsrutiner kan overholdes. Les mer her!

For mer informasjon om NUK følg med på NUKs facebookside eller på hjemmesiden nuk.no