Ny generalvikar i Trondheim stift fra 1. mars 2020

Biskop Bernt I. Eidsvig kunngjorde i dag at P. Ole Martin Stamnestrø løses fra sine embeder som generalvikar i Trondheim stift og sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, for å inntre i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory). Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg er utnevnt til embedet som generalvikar i Trondheim stift.

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:

P. Ole Martin Stamnestrø løses fra sine embeder som generalvikar i Trondheim stift og sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra den 1.  mars 2020. P. Ole Martin Stamnestrø inntrer i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory).

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg er utnevnt til embedet som generalvikar i Trondheim stift med virkning fra den 1. mars 2020.

Kunngjøringen i sin helhet kan leses på katolsk.no