Ny giv for Caritas i Trondheim!

Alexander Golding fra Caritas Norge fikk fart på St. Olav menighet med sitt innlegg under høymessen søndag 7. desember. Etter messen var planleggingen av et tilbud om norskopplæring i menighetens regi allerede i full gang, to frivillige meldte seg til dette arbeidet. Flere trengs, men dette er en god begynnelse sier kansellist Unn Madsø. Det andre tiltaket som planlegges er en fast sosial møteplass en gang i uken hvor folk kan bli kjent med hverandre over en kopp kaffe. Det gjenstår å finne noen til å ta ansvar for dette, men dette bør vi få til, sier Unn. Hun ber interesserte om å ta kontakt snarest.

Alexander Golding er Innenlands-koordinator i Caritas Norge. Som mange nok har fått med seg, har han tilbragt helgen i St. Olav menighet for å orientere seg om  mulighetene for å få til mer målrettet karitativt arbeid i menigheten. Han anbefaler oss å samle kreftene i denne omgang  om  språkopplæringen og etablering av en ukentlig sosial møteplass, siden vi har begrensninger når det gjelder lokaler og kapasitet  på grunn av prosjektet ny St. Olav domkirke. 

Menighetsfesten fredag var et godt eksempel på hvor positivt det er å skape møteplasser på tvers av landegrenser og kulturer, sier Alexander.  Dette ble spesielt synlig med innslaget fra Sri Lanka, som er   et land preget av dyp konflikt, ikke minst mellom Singalesere og Tamiler. Når disse gruppene står side om side på tvers av ulike religioner og etniske grupper, så er det faktisk et lite fredsprosjekt som er gjennomført, fortsetter han. Han mener Kirken må bli flinkere til å vise frem slike og andre aktiviteter og at det er noe vi kan være stolte av. 

Alexander oppfordrer menigheten til å be spesielt for St. Elisabethsøstrene på Nordstrand i Oslo og for folket på Filippinene. Elisabethsøstrenes kloster og aldershjem ble lørdag 6. desember totalskadet i en brann der en beboer døde av skadene. Også befolkningen på Filippinene som nå herjes av tyfonen Hagupit trenger vår støtte og bønn, avslutter han.