Nye klokker ringte til Olsokmesse fredag 29. juli.

De seks nye kirkeklokkene kom til avtalt tid fra Polen, og ble innviet av biskop Bernt Eidsvig på selveste Olsok. Det ble en beveget stund for de som deltok, fra selve signingen av klokkene mens de sto på bakkenivå, til alle seks klokker ble løftet mot sky og satt på klokketårnets topp.

Klokkene sett på avstand, fra Prinsens gate.

Dyktige polske arbeidsfolk fikk det til å se enkelt ut å få 1,3 tonn kirkeklokker på plass. Etter seremonien ble det det prøveringt i klokkene, lyden ble justert, og til pontifikalmessen i Nidarosdomen ble det ringt fra klokketårnet i nye St. Olav domkirke for aller første gang. Nå må vi vente til kirkeinnvielsen den 19. november før vi får høre klokkene Glad, St. Olav, St. Eystein, Sta. Sunniva, St. Hallvard og St. Torfinn ringe igjen. Klokken Glad er oppkalt etter den sagnomsuste kirkeklokken som bar samme navn i Clemenskirken, den aller første kirken i Nidaros. Den ringte av seg selv både da Hellig Olavs legeme ble lagt i kirken, og da Magnus den gode ba til Gud og Hellig Olav om hjelp i et avgjørende slag.

Kirketårnet er frittstående, og foreløpig er det bare selve stålkonstruksjonen som står der. Tårnet vil bli murt i likhet med kirkebygget, og klokkene vil komme under tak. Enn så lenge er klokkene godt synlige for de forbipasserende.

Se video av vigslingen og hør klangen!

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Kort versjon

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Lengre versjon