Nye ledere i Trondheim NUK

Vy Pham og Elisabeth Thrane er blitt henholdsvis leder og nestleder i Trondheimsavdelingen av Norges unge katolikker (NUK). Vy er kommet fra Lillestrøm for å studere ved NTNU. Hun har erfaring som kateket for barn fra 1. til 10. klasse i sin menighet på Lillestrøm. Elisabeth Thrane går tredje år på Trondheim Katedralskole. Vi kjenner henne som lektor i høymessen kl. 11 på søndager her i St. Olav menighet. Vivian og Elisabeth gleder seg til å ta fatt og ser for seg nye aktiviteter blant ungdommene i menigheten. Vi gratulerer!