Nye St. Olav domkirke har hatt besøk fra Polen

To polske firma har besøkt vår nye kirke for å foreta nødvendige oppmålinger av kirkerommet. Marian Pajor representerte firmaet som har ansvar for steinarbeidene i kirken, blant annet alteret, soklene til Mariastatuen, Olavstatuen, og tabernakelet.

L. Kubas representerte firmaet Salezjan som har ansvaret for trearbeidene i kirken. Dette omfatter blant annet kirkebenker, kneleskamler, benkene i koret, kredensbord og inventar til sakristiet. Oppmålingen lot seg gjennomføre med p. Piotr Ostafin som tolk, og generalvikar for Trondheim katolske stift Ole Martin Stamnestrø hadde tatt turen fra Ålesund for å være med på arbeidet. Ellers var p. Egil Mogstad, Unn Madsø, Per Albert Vold og Isabel og Terje Bjørnaas med på arbeidet.