St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
11.09.2012

Et flerkulturelt møtested for kvinner i St. Olav menighet

Trude Nicolaysen ble utnevnt til regionsrepresentant for Midt-Norge på landsmøtet til NKKF. Hun gleder seg til å komme i gang med en lokal gruppe i vår menighet, og ser dette som en mulighet til å få samlet kvinner fra forskjellige nasjoner i ett fellesskap.


Trude Nicolaysen

Norge Katolske Kvinneforbund har ikke hatt noen aktivitet i Trondheim og Midt-Norge på flere år. Nå blir det en ny giv. Flere har meldt sin interesse for å være med og starte opp, forteller Trude. Tanken er at en slik gruppe skal drive både menighetsarbeid og engasjere seg i politiske spørsmål som har med kvinners situasjon å gjøre. Etiske problemer i forbindelse med eggdonasjon kan være en aktuell sak nå fremover.

Åtte nasjoner var representert på landsmøtet. Jeg håper vi kan bli enda flere i det lokale arbeidet, sier Trude. Alle kvinner er velkommen, og en velger selv om en vil være aktiv som medlem eller gi sin støtte til katolsk kvinnearbeid gjennom medlemsskap i forbundet.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no