St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
10.08.2019

15. august: Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Denne dagen feirer vi at Guds syndfrie mor med sjel og legeme ble tatt opp til himmelen. Dette hviler på en ubrutt tradisjon i Kirken. I Orienten ble festen feiret allerede i det 5. århundre og i den romerske Kirke fra det 7. århundre. På Allehelgensdag den 1.november 1950 ble Jomfru Marias opptagelse i himmelen erklært som dogme av pave Pius XI


Titian "Assunta" 1516 - 1518, utsnitt av alterbildet i kirken Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia

I Kirkens liturgi heter det:  I dag er Jomfru Maria, Guds mor, tatt opp til himmelen. I henne har den seirende Kirke sitt utspring; hun er bildet på  den fullkommenhet Kirken en gang skal eie, og for ditt folk på vandring mot deg er hun håpets og trøstens kilde. Du ville ikke overgi hennes legeme til gravens oppløsning, for av henne var det din enbårne sønn ble født, han som er livets opphav.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no