St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
31.03.2019

Høymesse med de nordiske biskoper

Det er underbart at vi, på en av Nordens helligste steder får feire messen i dag, sa kardinal Anders Arborelius da han innledet messefeiringen den 4. søndag i fasten i St. Olav domkirke i Trondheim.


Foto Jan Erik Kofoed

Foto Jan Erik Kofoed

Mange biskoper var samlet i forbindelse med Nordisk bispekonferanse, og Biskop Bernt Eidsvig kunngjorde at denne dagens messe ble lest for Bonifatiuswerk, som var representert ved generalsekretær msgr. Georg Austen. Gjennom sitt Diasporaprogram har Bonifatiuswerk stått for nærmere en tredjedel av finansieringen av nye St. Olav domkirke. Til stede var også biskop Dominikus Meier av Paderborn. Han og de andre geistlige i Paderborn, som er sete for Bonifatiuswerk, har alltid har hatt et øye for Skandinavia og våre behov, sa biskop Eidsvig, som takket hjertelig for all støtte fra tyske givere.

De øvrige biskopene som deltok i bispekonferansen ble også presentert, før den høytidelige og vakre høymessen ble feiret i en fullsatt St. Olav domkirke.

Se flere bilder

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no