St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
15.06.2019

Menigheten trenger frivillige!

Som det ble opplyst om under kunngjøringene i pinsen, vil det bli startet opp en «indre caritas» i menigheten.


Vi starter i første omgang opp med å finne frivillige som kan hjelpe til med å hente og bringe de som av ulike årsaker ikke kommer seg til Messe (gjelder ikke kveldhsmessene). 

 

Dette er en ordning som vil tre i kraft først etter sommeren, men det er ønske om å få en oversikt over hvem som kan tenke seg å bidra allerede nå. 

 

Det forplikter IKKE til å måtte stille opp hver helg. 

 

Det vil bli hengt opp lister som man kan skrive seg på i kirkens atrium, eller man kan ta kontakt direkte på epost soelder@online.no


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no