St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
29.02.2012

Nasjonal olsokkommisjon

Olsokfeiringen ledes siden 2010 av en egen kommisjon som har til oppgave å "planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge"


Stiklestad, Olsok 2011. Foto: Jan Erik Kofoed

Medlemmer av olsokkommisjonen:

Biskop Berislav Grgic, Tromsø stift

Unn Madsø (leder)

p.Marcelin Rediu, sogneprest i Levanger 

Dom Albert Maczka, sogneprest i Trondheim

Sr. Patrizia Telese, priorinne ved Birgittaklosteret på Tiller

sr. Anne Bente Hadland, Egil Mogstad, Josef Ottersen og Ulf Schancke (medlemmer)

 

trondheim.katolsk.no vil bringe nyheter om kommisjonens arbeid kontinuerlig.

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no