St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
08.08.2012

Ny kapellan i St. Olav menighet fra 1. september

Piotr Ostafin fra erkebispedømmet Przemysl i Polen overtar som kapellan etter p. Alfeo Botero som vender tilbake til sitt hjemland Filippinene den 1. september.


Vi kommer tilbake med en mer utfyllende presentasjon når  p. Piotr er på plass i Trondheim. Vi takker p. Al hjertelig for 3 års innsats her hos oss, og ønsker alt godt i hans nye virke.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no