St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
26.03.2012

Ny priorinne i Tautra Mariakloster

Mandag 26. mars ble Sr. Gilkrist Lavigne valg til ny priorinne i Tautra Maiakloster. Våre hjerteligste gratulasjoner til Sr. Gilkrist og kommuniteten!


Photo: Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster fikk søndag 25.mars status som hovedpriorat. Neste dag, på høytiden for Herrens bebudelse, ble søster Gilkrist Lavigne ble valgt til ny priorinne (leder) for Tautra Mariakloster, etter sr. Rosemary Durcan, som har vært priorinne siden grunnleggelsen av klosteret for 13 år siden.

Sr. Gilkrist var novisemester i klosteret da hun ble valgt, det vil si at hun har hatt ansvar for den første del av klosterutdannelsen, og hun har ledet såpeavdelingen helt fra klosterets begynnelse i 1999. Hun har i mange år vært engasjert i dialog mellom ulike religioner.

Sr. Gilkrist er født i Canada, oppvokst i USA. Hun ble benediktinernonne i 1968. Etter noen år i cistercienserklosteret Santa Rita i Arizona, trådte hun inn i Our Lady of the Mississippi Abbey i USA, og avla klosterløfter der i 1987. Hun ble valgt til gruppen av søstre som ble sendt for å grunnlegge Tautra Mariakloster i Trondheim stift i 1999, og ble norsk statsborger i 2007.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no