St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
10.09.2012

Nytt om personer i St.Olav menighet

P. Grzegorz Rafal Orkisz har flyttet fra Trondheim til Kristansund. Egil Mogstad drar til Paris for ett års teologiske studier. Kamil Fedorczyk skal ha praksis i St. Olav menighet.


Fra venstre p.Grzegorz, Egil Mogstad og Kamil Fedorczyk

P.Grzegorz er blitt sogneprest i St. Eystein menighet, Kristiansund. Han forlot St. Olav menighet den 1. september etter nesten et  år som kapellan her hos oss. Vi takker hjertelig for innsatsen og ønsker p.Grzegorz og menigheten i Kristiansund alt godt!

Egil Mogstad mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig 28. juli 2012. Som prestekandidat for Trondheim Stift skal han studere i Paris i ett år. Biskopens plan så langt er diakonvigsel Olsok 2013 og prestevigsel ved juletider 2013. Egil har tidligere vært prest i den Norske kirke, og senere novise og student i dominikanerordenen. Vi ønske Egil hjertelig lykke til og håper han får et godt år med studiene i Paris!

Prestestudent Kamil Fedorczyk er kommet til Trondheim fra St.Eystein presteseminr for å ha praksis i St.Olav menighet i ca et halvt år. Han har studert teologi i Polen før han kom til St.Eystein presteseminar i 2008. Velkommen til Kamil som vi håper vil trives i vår menighet!

 

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no