St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
21.08.2019

Påminnelse til foresatte med barn som vil delta på lørdagskatekese skoleåret 2019-2020.

Menighetskontoret minner om invitasjon til lørdagskatekese med forberedelse til førstekommunion som er sendt til alle barn som er registrert i kirken og født 2012. Lørdagskatekesen finner sted hver første lørdag i måneden, og er et tilbud til alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn. Barna er inndelt i grupper etter alder og forberedelsene til den første kommunionen tar to år.


For mer informasjon se https://trondheim.katolsk.no/katekese. Dersom det er noen som ikke har fått invitasjonsbrev, men har barn som vil delta på katekese kan de kontakte menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post, trondheim@katolsk.no 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no