St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
07.04.2019

Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Denne dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I palmesøndagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne askeonsdag året etter.


Jesu inntog i Jerusalem av Jean-Hippolyte Flandrin 1809 - 1864.

Prosesjonen skal være vår hyllest til Kristus som konge. Vi følger ham i prestens skikkelse, med grener i hendene som vitnesbyrd om vår kjærlighet og troskap. (kilde katolsk.no)


(Palmesøndag i St. Olav domkirke: Se spalten "Hva skjer" til høyre på forsiden, 
messene i påsken)

 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no