St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
30.05.2019

Pinse

Pinse kommer av det greske ordet Pentekoste og betyr «femtiende». Navnet Pentecoste ble opprinnelig gitt til den jødiske festen Schavuot. Denne festen blir feiret femti dager etter den jødiske Påsken og varte opprinnelig en uke. På Shavuot feirer jødene at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet og at hvetehøsten er moden.


Pinse, Duccio di Buoninsegna 1308-11. Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italia.

Pinsedag faller på den 50. dag etter Herrens oppstandelse og vi feirer Den Hellige Ånds komme over Kirken og apostlene. Dette kan vi lese om i Apostelgjerningene 2,1-41

 

Før var pinsevigilien, på samme måte som påskevigilien, en stor dåpsdag. Den hadde en liturgi som lignet på påskevigiliens liturgi. De nydøpte ble kledt i hvite klær og derfor kan vi i Norge finne et mindre kjent navn på pinsen, nemlig Kvitsunn eller Kvitsunndag.

Pinsen har også hatt en oktav på samme måte som jul og påske. Her i landet og i mange andre land kan vi finne en rest av denne oktaven i Annen Pinsedag.

Dagen kalles også Kirkens fødselsdag, for fra da av begynte apostlene arbeidet med å bringe Kristi budskap til hele verden.

(Gå til forsiden for å se hvordan vi feirer pinse i St. Olav menighet) 


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no