St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
18.02.2012

St. Eystein bokhandel anbefaler:

Ny messebok for søndager og festdager er kommet etter at første utgave fra 1985 har vært utsolgt i mange år.


I årene som er gått siden den første utgaven så dagens lys, har det foregått en omfattende utvikling på det liturgiske område, spesielt ved innføring av nye helgendager og utgivelse av ny utgave av Missale Romanum. Denne utviklingen gjenspeiles i den nye utgaven, som kom i november 2011. Du kan kjøpe den i St. Eystein bokhandel.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no