St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
06.12.2016

Vi kroner statuen av Jomfru Maria som Vår Frue av Trondheim!

Torsdag 8. desember er det sunget høymesse i anledning høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Mariastatuen i nye St. Olav domkirke vil bli kronet under denne messen. Biskopen eller hans stedfortreder generalvikar Ole Martin Stamnestrø vil være til stede, og barna i menigheten er spesielt invitert til å delta i prosesjonen.
St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no