St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski
26.08.2015

Samleside for nyheter om medlemsregistersaken.

Oslo katolske bispedømme (OKB) har nå opprettet en egen side der alle nyheter om medlemsregistersaken blir å finne til enhver tid. Spesielt interessant nå er uttalelsen fra av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett, som klart støtter OKB mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus når denne krever at OKB skal betale tilbake 40 millioner kroner av statlige tilskudd.


Gå til OKBs samleside for nyheter om medlemsregistreringssaken.


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no