Nytt finansråd i Trondheim stift

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, apostolisk administrator av Trondheim stift, har den 31.12.2011 utnevnt 3 medlemmer til finansrådet i stiftet fra 1.1.2012, for en periode på 5 år

Disse er :

Per Albert Vold, forretningsdrivende, Trondheim

Sam Ntagungira, bankkonsulent, Trondheim

Tor Skjeflo, autoriset regnskapsfører, Trondheim

sammen med

Dom Albert Maczka Can reg, generalvikar i Trondheim stift

Unn Lindgard Madsø, kansellist og økonom i Trondheim stift

Melding fra Trondheim stift