Nytt menighetsråd.

Valget til nytt menighetsråd for perioden 2020-2022 er klart.

Det nye menighetsrådet vil bestå av:

Isabel Bjørnås
Thor Eirik Forsmark
Knut Einar Larsen
Daniel Szklennik
Beata Turek
Marc Dhainaut
Seraphina Habarurema

Rådet blir konstituert på første møte.