Nytt menighetsråd i gang!

Torsdag 16. februar ble det nye menighetsrådet konstituert. I henhold til de nye statuttene for menighetsråd i Trondheim Stift, er sogneprest Egil Mogstad menighetsrådets formann. Klaus Andersen ble valgt til protokollfører og sekretær.

 

 

Menighetsrådet består av menighetens tre prester, 5 medlemmer valgt av menigheten, og to medlemmer utnevnt av sognepresten. Funksjonstiden er 3 år.

Referat fra møtene i menighetsrådet vil bli publisert på oppslagstavle i menighetslokalet og på menighetens nettside.

Menighetsrådets sammensetning er:

Sogneprest Egil Mogstad (leder), kapellan  Piotr Ostafin og kapellan Slawomir Czuba. Fra menigheten: Klaus Andersen (sekretær), Marc Dhainaut, , Dominika Kowalczyk, Hege Bergvik Strand, Maria Fe Sæther, Beata Turek og Theodor With.

<media 15662 - - "TEKST, Referat fra moete i Menighetsraadet i St Olav 16. februar 2017, Referat_fra_moete_i_Menighetsraadet_i_St_Olav_16._februar_2017.pdf, 29 KB">Referat fra møtet 16. Februar</media>