Nytt menighetsråd i gang!

Torsdag 16. februar ble det nye menighetsrådet konstituert. I henhold til de nye statuttene for menighetsråd i Trondheim Stift, er sogneprest Egil Mogstad menighetsrådets formann. Klaus Andersen ble valgt til protokollfører og sekretær.

 

 

Menighetsrådets leder sogneprest Egil Mogstad og sekretær Klaus Andersen

Menighetsrådet består av menighetens tre prester, 5 medlemmer valgt av menigheten, og to medlemmer utnevnt av sognepresten. Funksjonstiden er 3 år.

Referat fra møtene i menighetsrådet vil bli publisert på oppslagstavle i menighetslokalet og på menighetens nettside.

Menighetsrådets sammensetning er:

Sogneprest Egil Mogstad (leder), kapellan  Piotr Ostafin og kapellan Slawomir Czuba. Fra menigheten: Klaus Andersen (sekretær), Marc Dhainaut, , Dominika Kowalczyk, Hege Bergvik Strand, Maria Fe Sæther, Beata Turek og Theodor With.

<media 15662 - - "TEKST, Referat fra moete i Menighetsraadet i St Olav 16. februar 2017, Referat_fra_moete_i_Menighetsraadet_i_St_Olav_16._februar_2017.pdf, 29 KB">Referat fra møtet 16. Februar</media>