Nytt navn, nytt segl

Vi fornyer oss på mange måter for tiden! Vår nye domkirke reiser seg, og St.Olav menighet har skiftet navn til St. Olav katolske Domsogn, Trondheim. Den våkne leser vil også ha fått med seg at seglet øverst til venstre her på siden er nytt.

 

 

Vi spurte sogneprest Egil Mogstad om bakgrunnen for navneskiftet.  Sogn er det gamle norske ordet  som ble brukt i middelalderen, forteller han. Det er oversettelse til norsk av et gresk ord som på latin er blitt til parochia, på engelsk parish. Det betyr ”de som søker sammen”. 

Sognet består av de som søker sammen i troen, sier p. Egil. Hos oss er dette ekstra tydelig ved at katolikker fra alle verdenshjørner møtes i St. Olav katolske Domsogn, Trondheim. Der er vi samlet som Guds folk, på tvers av vår ulike etniske tilhørighet. Selv om vi kommer fra høyst forskjellige kulturer, er vi ett i Kirken, sier p. Egil.

 Les også tidligere <link http: trondheim.katolsk.no nyheter enkeltvisning-nyhet nyhetssak det-offisielle-tegnet-for-st-olav-katolske-domsogn external-link-new-window external link in new>nyhet om det nye seglet.