Nytt smitteverntiltak: Messefeiring for maks 50 troende

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer i Norge. Biskop Bernt I. Eidsvig tar sikte på at det mot slutten av neste uke kan feires messer for maksimum 50 troende i de fleste av bispedømmets kirker.

Bispedømmet arbeider nå med en veileder/retningslinjer som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer. Veilederen er forhåpentlig klar i midten av neste uke.

Se hele nyheten på katolsk.no

Selv om messer nå kan feires fra slutten av neste uke, så skal smittevernreglene fremdeles følges strengt. Restriksjoner fra lokale myndigheter må overholdes, og fremdeles gjelder god håndhygiene og én meter avstand innendørs. Det vil inntil videre ikke bli arrangert vanlige kirkekaffer og reglene tilsier at vi må vite hvem hver enkelt i grupper på 50 personer er, sier biskop Eidsvig.

Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, facebook, youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritagelse fra messeplikten fremdeles gjelder.

Det er mange som har hatt spørsmål om fritaket fra messeplikten, og hvor lenge dette kan gjelde. Biskopens budskap til de troende om søndags- og påskeplikten kan dere lese her!