Nytt tidspunkt for julenattsmessen!

Sogneprest Egil Mogstad ber oss legge merke til at julenattsmessen i år er kl 22:00 og ikke kl 24:00 som tidligere. Grunnen til dette er at vi i St. Olav menighet har en stor kabal som skal gå opp. Både eritreerne og den polske gruppen skal ha messer i løpet av julekvelden, og i tillegg er det som vanlig barnegudstjeneste kl 15:00.

En oversikt over alle messene i julen finnes i høyre spalte under "Hva skjer?"