"Olav den Hellige - Kirkens Olav"

Katolsk Forum inviterer til foredrag v/ sogneprest Egil Mogstad. Tirsdag 16. november kl 19 i St. Olav domkirke.

Hvordan kan Kirken ære en brutal viking som helgen? 

I forskjellige utgaver kommer dette spørsmålet stadig frem. 

Hva vil det si å være en helgen?

Velkommen til en aktuell og interessant aften.

Foredraget strømmes på stiftets YouTubekanal og  facebookside for de som ikke har mulighet til å være fysisk til stede (Klikk på aktuell link for å komme til strømmingen).