Olavsfrontale og krusifiks til St. Olav domkirke

En votivmesse til hellig Olav helt utenom det vanlige fikk vi oppleve fredag 19.mai, da to dominikanersøstre fra Katarinaklosteret i Oslo overrakte et Olavsfrontale og en restaurert utgave av vårt gamle krusifiks. Blant søstrene finnes dyktige fagfolk både når det gjelder ikonmaling og restaurering.

Sr. Else-Marie Norland har malt Olavsfrontalet i en strengere og mer ikonisk form enn det Olavsfrontalet vi kjenner fra 1300-tallet i Nidarosdomen, selv om det er bygget over samme lest. Som ikonmaler er sr. Else-Marie også anerkjent på ortodoks side, der ikonkunsten har sin opprinnelse.

Krusifikset fra 1952 er vakkert og fagmessig restaurert av sr. Dana Benedicta Pawlowicz. Det ble laget til den første St. Olav domkirke i Trondheim, den gamle lokomotivstallen som ble ombygd og innviet til kirke i 1902. Krusifikset ble skåret i tre etter inspirasjon av det kjente Mosvik-krusifikset fra middelalderen.

En korsvei som består av ikoner sr. Else-Marie har malt tidligere, ble overlevert til St. Olav domkirke i mai 2013. Disse ikonene vil bli stilt ut under høymessen søndag 21. mai.

Inntil videre vil både krusifiks og frontale være å se i kirken. Senere, når et kapell skal innredes i underetasjen, vil det blir vurdert om disse skal installeres der sammen med korsveien, forteller sogneprest Egil Mogstad.