Olsok 2018

Programmet for Olsok 2018 er klart, så det er bare å gå i gang med å legge planer for en pilegrimsferd til Trondheim med Olsokfeiring som mål. Spesielt gledelig i år er at Norges Unge Katolikker vil delta i feiringen av Hellig Olav ved å legge sin årlige sommerleir til Trondheim.

 

Foto Jan Erik Kofoed

Årets Olsokfeiring begynner fredag 27. juli og avsluttes på selve Olsok-dagen den 29. juli. Det blir en kortere feiring enn vi er vant til fordi Olsok er på en søndag.

Noen av arrangementene krever påmelding. Alle nødvendige opplysninger finnes i <media 16122 - - "TEKST, Olsokprogram-2018-norsk.PDF. 21.03.18 02, Olsokprogram-2018-norsk.PDF._21.03.18_02.pdf, 523 KB">olsok-brosjyren</media>, som etter hvert vil komme på flere språk.

Fredag 27. juli
14:00 «Vandring i byen med Olav», med sogneprest Egil Mogstad og kantor Ulf Schancke. Vi besøker utgravingen av det man tror er Klemenskirken som Hellig Olav lot bygge i 1015. Kisten med Olav sto her i noen år før den kom til Nidarosdomen, og det var her Olavskulten startet. 
18:00 Høytidelig åpningsmesse i St. Olav domkirke.
19:30 Åpent hus i menighetssenteret med tilbud om rimelig mat og drikke.

Lørdag 28. juli 
Til Stiklestad og Tautra Mariakloster (Påmelding), med felles buss fra Trondheim 10:00 som returnerer 18:00 fra Stiklestad.
15:00 Pontifikal høymesse i Stiklestad kirke ved biskop Bernt Eidsvig.
16:45 Tilbud om felles middag. (Påmelding)
19:00 Spelet om Heilag Olav for de som vil bli igjen på Stiklested. Opplysninger om bestilling av bussbilletter finnes i brosjyren.
20:00 1. vesper i St. Olav domkirke. Dette innleder Høytiden for hellig Olav, Norges vernehelgen, konge og martyr.
21:00 Vigilie

Søndag 29. juli
09:00 Lest messe på latin i St. Olav domkirke
11:00 Olsokforedrag ved Fr. Erik Varden O.C.S.O., abbed i MT St. Bernhard Abbey, England.
14:30 Pontifikal messe i Nidaros domkirke ved biskop Bernt Eidsvig.
19:30 Avslutning av årets olsokfeiring med felles middag. (Påmelding)

Se <media 16123>olsok-brosjyre</media>n for tips om overnatting med mer.

<link https: docs.google.com forms d e viewform external-link-new-window external link in new>Påmeldingsskjema