Olsok 2022

Programmet for den nasjonale Olsokfeiringen 2022 er endelig klart. Velkommen!

Onsdag 27. juli:
17.00    Ankomst pilegrimer NUK
17.00    Tilbud om skriftemål
18.00    Åpningsmesse i St.Olav domkirke, Trondheim
19.00    Åpning av utstillingen «Ny start på gammel grunn» ved p. Egil
19.30    Tilbud om kveldsmat i atriet
20.00     Boklansering: "De 21 - en reise i de koptiske martyrenes fotspor" av Martin Mosebach

Torsdag 28.juli:
09.00    Avgang med buss til Stiklestad
11.00    Prosesjon fra tegelverket til gamle Stiklestad kirke.
12.00    Høymesse
13.00    Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien.
13.30    Tilbud om skriftemål
13.30    Grilling ved kapellet, organisert av menigheten i Levanger.
15.30    Retur til Trondheim
18.00    Messe i St. Olav domkirke
18.30    1. vesper
19.00    Kveldsmat i atriet
20.00    Vigilie
20.30    Sakramentstilbedelse NUK

Fredag 29.juli:
09.00    Laudes
09.30    Tilbud om skriftemål
09.30    Kafé i atriet
10.00    Barnas Olsok
12.00    Olsok foredraget ved Eivor Oftestad «Når troen blir kulturarv»
14.30    Høymesse i Nidarosdomen
18.00    Økumenisk vesper i Nidarosdomen
19.00    Avslutningsmiddag- grill i atriet

Med forbehold om eventuelle endringer. Spørsmål kan stilles til olsok(at)katolsk.no