Oppstart for førstekommunions- og konfirmantundervisning

Invitasjon ble sendt til alle i de aktuelle aldersgruppene i begynnelen av juli, men av forskjellige grunner kan det hende at noen ikke har fått denne i sin postkasse. Invitasjonen er nå tilgjengelig her på nettsiden. Konfirmanter må bruke vedlaglagte påmeldingsskjema.

<media 15844 - - "TEKST, invitasjon til foerstekommunionsundervisning hoesten 2017 01, invitasjon_til_foerstekommunionsundervisning_hoesten_2017_01.pdf, 107 KB">Invitasjon til førstekommunion</media>

<media 15845 - - "TEKST, Invitasjon til konfirmantundervisning 2017-2018, Invitasjon_til_konfirmantundervisning_2017-2018.pdf, 115 KB">Invitasjon til komfirmasjon</media>

<media 15846 - - "TEKST, Paameldingsskjema til ferming 2017 1037803 , Paameldingsskjema_til_ferming_2017__1037803_.pdf, 106 KB">Påmeldingsskjema for konfirmanter</media>