Ordets liturgi for barn

Når Gloria toner ut ser vi hver søndag en fargerik rekke barn som bøyer seg for alteret før de går til søndagsskolen. Sammen med en voksen fra menigheten gjennomgår de dagens evangelium på en måte som er tilpasset barn opp til 1. kommunion.

Tredje søndag i fastetiden handlet evangeliet om tempelet i Jerusalem. Her er det under bygging av ivrige barn i St. Olav menighet

Noen ganger hjelper vi dem å dramatisere bibelfortellingen, andre ganger forteller vi med flanellograf som illustrasjon, forteller Lena Tande som er ansvarlig for opplegget. Barna er ivrige deltakere og forteller hva de tenker om det de hører. Ofte synger vi sanger som er knyttet til innholdet i teksten. Med seg har Lena 4 andre voksne som leder evangelieforklaringen hver sin gang. Barna vender tilbake til kirkerommet etter Credo, slik at de får delta i nattverdens liurgi.

Mange menigheter har positive erfaringer med denne måten å formidle ordets liturgi til barn. Barna opplever at de kan være i messen uten at tålmodigheten tøyes for langt. Det kateketiske senter i Oslo katolske bispedømme har laget retningslinjer for gjennomføringen, og disse er godkjent og anbefalt av biskopen.

Søndagsskolen er viktig for oss, sier Hanne Bjordal, mor til Aurora Alexandra. Storesøster Julia har også gått der, men etter at hun mottok førstekommunion vil hun gjerne delta i messen.  Når vi voksne går til messe, ønsker vi å være del av et fellesskap. Denne fellesskapsfølelsen er det ikke så lett for barna å få i benkeradene. I søndagsskolen blir de møtt på sine egne premisser, og det skaper en egen form for trygghet. Barna finner hverandre, de får en følelse av å høre til, samtidig som de også deltar sammen med de voksne i messen. Aurora er opptatt av de andre barna, hun vet hva de heter, og reflekterer over ting de har sagt under evangelieforklaringen. Og hun ser frem til å treffe dem igjen. Det er fint at dette kan skje med høymessen som en overordnet ramme, sier Hanne.