Orgelet i St. Olav

De fleste vet sikkert at St. Olav kirke skal rives og ny domkirke bygges. Vi har spurt: Hva skjer med orgelet i denne perioden? Nylig fikk vi svar i form av et hyggelig møte med orgelbygger Espen Selbæk.

Orgelbygger Espen Selbæk under demonderingen av orgelet i St. Olav kirke.

Espen Selbæk med sine gode hjelpere demonterer hele orgelet, pakker det forsiktig inn og frakter det til verkstedet på Løkken Verk. Der skal det monteres opp og stå trygt under hele byggeperioden. Når nye St.Olav står klar frakter han det tilbake og setter det opp på nytt. Mens det står på verkstedet vil deler av det eksisterende pipeverk byttes ut og et stort antall piper vil bli lagt til. De store trepipene bygger han vanligvis selv på verkstedet, mens metallpipene blir laget i utlandet. Kostnadene for orgelombyggingen ligger på rundt en halv million. Skulle vi ha kjøpt nytt orgel måtte vi ha regnet med minst fem millioner, så at vi fikk engasjert Espen Selbæk er en gledelig nyhet for oss alle, ikke minst for dem som har økonomisk ansvar for byggingen.

I dag har orgelet 10 stemmer, når vi får det tilbake vil det ha 15. En stemme har mellom 32 og 56 piper, så orgelet vil bli stort nok til å fylle den nye kirken med velklang. Blant de nye stemmene kommer blant annet obo-stemme og fagott-stemme.

Espen Selbæk er selv kantor og organist, men hans store interesse for orgelets konstruksjon førte til at han tok utdannelse som orgelbygger, og det er dette han livnærer seg av i dag. Han har sagt nei til prestisjetunge tilbud fra Sverige om å jobbe der, fordi han vil leve og bo i Trøndelag. Med et stort smil forteller han at han er svært glad for å få arbeide med orgelet i nye St. Olav domkirke. Han vet at menigheten i St. Olav er en aktiv og internasjonal menighet der de fem søndagsmessene samler opp mot ett tusen mennesker hver søndag, og vissheten om at dette orgelet vil glede så mange gjør arbeidet ekstra spennende for ham.

Websideredaksjonen har fått invitasjon til å besøke Espen Selbæk og orgelet på Løkken Verk under ombyggingsperioden, og vi planlegger å sende en «underveis»-reportasje utpå vinteren.