Orgelvelsignelse og altervigsel på toårsdagen for St. Olav domkirke!

Den biskop som snart blir utnevnt for Trondheim Stift får en vakker kirke, sa biskop Bernt Eidsvig til stiftets prester som var samlet til prestemøte, og menigheten som var møtt frem for å feire kirkevigselsfest mandag 19. november. I sin preken takket han for årene som apostolisk administrator, og gledet seg over at han som en av sine siste oppgaver i St. Olav domkirke fikk velsigne det nye orgelet som nå er komplett.

Biskop Bernt Eidsvig velsigner orgelet. Foto Jan Erik Kofoed

Orgel, kor og kantor Ulf Schancke. Ved orgelet kantor og orgelkonsulent Øyvind Kåre Pettersen. Foto JEK

Vigsling av dåpsalteret. Foto JEK

Espen Selbæk og hans team har de siste månedene bygd om og utvidet orgelet til 24 stemmer. «Det lyder med en velklang og styrke som er denne kirken verdig. Jeg gratulerer dere, måtte orgel og organist inspirere til bønn og lovprisning, måtte hjertene løftes. Jeg takker Espen Selbæk for at han så hva liturgi og kirkerom hadde behov for, og at han så generøst har gjennomført sitt prosjekt», sa biskopen.

Dåpsalteret ble vigslet etter messen, og en relikvie av den hellige Jean-Baptiste-Marie Vianney, prestenes skytshelgen, ble lagt i alteret.

<link https: www.flickr.com photos sets external-link-new-window external link in new>Se bilder fra orgelinnvielsen

<link https: www.flickr.com photos sets external-link-new-window external link in new>Se bilder fra Pontifikalmessen