Ortodoks kapell på Stiklestad!

16.oktober ble en merkedag på Stiklestad! Et russisk-ortodoks kapell ble innviet, og dermed finnes det tre kirkelige bygg på Stiklestad til ære for hellig Olav: En luthersk kirke, et katolsk og et ortodoks kapell. Hellig Olav er en viktig helgen i den ortodokse kirken. Ikke bare var han en del av den udelte kirke før Det store skisma i 1054; han tilbragte også en viktig del av sitt liv i Russland. Da han forlot Russland lot han sin sønn Magnus bli igjen i landet. Denne sønnen ble senere kong Magnus den Gode, og det var han som startet byggingen av den første kirken der Nidarosdomen står i dag.