Ortodoks nonne på besøk i Trondheim

Hvis du har vært innom julemarkedet på torvet har du kanskje møtt denne ortodokse nonnen. Søster Maria kommer fra Hviterussland, der hun tilhører Sankta Elisabeth Kloster som ligger i utkanten av Minsk.

Sr. Maria har en spesiell omsorg for de Nordiske landene, og har vært på flere besøk i Finnland, Sverige og Danmark. I klosterets verksteder lages mange forskjellige produkter, og i boden på markedet selger de blant annet julepynt, lys og ikoner. 

I klosteret kan du enten tilhøre et fellesskap som legsøster, der du arbeider og lever og får en liten lønn, eller du kan tre inn i klosteret som nonne og vie ditt liv til bønn og arbeid. (Den samme strukturen gjelder for munkekloster.) Arbeidet er svært variert. Klosteret driver en gård, flere hjem for hjemløse mennesker, og mange slags håndverk. De driver også besøkstjeneste ved psykiatriske sykehus og tilbyr arbeid og lønn for de pasientene som kan delta i dette. Klosteret har over 90 nonner og rundt 300 leg søstre og brødre.

Målet med alt arbeidet er sosialt og åndelig. De ønsker å gi dem som faller utenfor samfunnet selvrespekten tilbake og kunnskap om Kristus.

I Trondheim bor Sr. Maria i prestegården i St. Olav Kirke. Hun snakker meget godt engelsk og er lett å snakke med. Han du lyst til å treffe henne har du sjansen på fredag og lørdag, 20. og 21. desember. Søndag reiser hun tilbake til Minsk.

 Vil du vite mer så besøk hjemmesiden deres, den finnes på mange språk, bare klikk på den fanen du ønsker:

<link http: stolav.orginfo.no www.obitel-minsk.by external-link-new-window> www.obitel-minsk.by