Ost fra Munkeby Mariakloster

Menighetens medlemmer tilbys å bestille ost direkte fra Brødrene og hente den i kirken.

Bestill på e-post: ost.munkeby@gmail.com 

Fjerdedel (cirka 150 gr)  75 kr
Halv (cirka 300 gr) 150 kr
Hele (cirka 600 gr) 300 kr

Forhåndsbetal gjerne på Vipps nummer 516 251

Osten blir levert til St. Olav Domkirke torsdag 15. april og kan hentes samme ettermiddag (tidspunkt kommer), eller påfølgende dager i bokhandelens åpningstid.