P. Kjell Arild Pollestad i Katolsk Forum 12. februar

Foredraget har tittelen "Om å oversette Bibelen", og vil bli holdt i kirkens atrium, tirsdag 12. februar, klokken 19:00. I de fleste moderne oversettelserav bibelengjøres det forsøk på å få teksten så nær vår egen tid og vår egen språkfølelse som mulig. Man oversetter gjerne tekstens «mening», og «ommøblerer» bibelspråket for å tilpasse det vår egen tids språk.

Der teksten er dunkel, legger man gjerne inn en forklaring, der den virker støtende på vår tids mennesker, demper man den ned. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 er for eksempel ingen lenger «spedalske» i 3. Mosebok, enda flere kapitler handler om det: De har bare en «hudsykdom».

Pater Pollestad har satt seg fore å lage en oversettelse som kommer så nær den bibelske uttrykksmåten som mulig, og vil i foredraget gi en rekke slående eksempler på hva som egentlig står i verdens mest leste bok.

Gratis adgang.