P. Kjell Arild Pollestad i Katolsk Forum 12. februar

Foredraget har tittelen "Om å oversette Bibelen", og vil bli holdt i kirkens atrium, tirsdag 12. februar, klokken 19:00. I de fleste moderne oversettelserav bibelengjøres det forsøk på å få teksten så nær vår egen tid og vår egen språkfølelse som mulig. Man oversetter gjerne tekstens «mening», og «ommøblerer» bibelspråket for å tilpasse det vår egen tids språk.

p. Kjell Arild Pollestad

Der teksten er dunkel, legger man gjerne inn en forklaring, der den virker støtende på vår tids mennesker, demper man den ned. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 er for eksempel ingen lenger «spedalske» i 3. Mosebok, enda flere kapitler handler om det: De har bare en «hudsykdom».

Pater Pollestad har satt seg fore å lage en oversettelse som kommer så nær den bibelske uttrykksmåten som mulig, og vil i foredraget gi en rekke slående eksempler på hva som egentlig står i verdens mest leste bok.

Gratis adgang.