På plass i ”katakomben”.

En overfylt interimkirke møtte sogneprest Egil Mogstad da han ønsket velkommen tilbake etter menighetens kortvarige eksil i Birgittaklosterets kapell. Til manges overraskelse var kirken snudd, så alteret stod ved motsatt kortvegg.

Alt skyldes at det nå er laget åpninger mellom interimkirken/ menighetslokalet og kjelleren til den nye kirken, for å sikre forskriftsmessige rømningsveier når den nye kirken tas i bruk.

Vår kummerlige tilværelse her i interimkirken er ikke bare faste, det er også advent. Nå er det 82 dager igjen til innvielsen av nye St. Olav domkirke, sa p. Egil

At så mange kan feire messe i disse trange og midlertidige lokalene kan virke som et lite mirakel. Vi kan takke de mange frivillige som stilte opp med arbeidsinnsats,  og med noen gode praktiske grep nok en gang overvant hindringene og gjorde det umulige mulig.