Påminnelse til foreldre med konfirmanter 2019

Menighetskontoret minner om invitasjonen til konfirmasjonsundervisning som har blitt sendt til alle registrerte medlemmer i menigheten født 2004. Konfirmasjonsundervisningen vil foregå annenhver onsdag og starter i september. Selve konfirmasjonen finner sted på Pinseaften lørdag 8. juni 2019.

Dersom det er noen som ikke har fått brev med invitasjon kan de ta kontakt med menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post, <link>trondheim@katolsk.no