Påminnelse til foresatte med barn som vil delta på lørdagskatekese med førstekommunions-forberedelse 2018/19

Menighetskontoret minner om invitasjon til lørdagskatekese med forberedelse til førstekommunion som er sendt til alle barn som er registrert i kirken og født 2010 og 2011.

Lørdagskatekesen vil finne sted en lørdag i måneden. Fra i år skal forberedelsene til den første kommunionen holde på i to år, derfor er det to årganger med barn som har fått brev denne gangen.

Barn født 2010 eller tidligere som allerede har planlagt førstekommunions-feiring til våren, kan velge å gjennomføre på kortere tid, men må i så fall regne med at det blir noen ekstra undervisningsdager i tillegg til de oppsatte lørdagene. Dette tilbudet gjelder kun i år.

Dersom det er noen som ikke har fått invitasjonsbrev, men har barn som vil delta på katekese kan de kontakte menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post, <link>trondheim@katolsk.no