Påske i år?

I år går vi inn i Den stille uke og Påsketiden på en måte vi aldri før har opplevd.

Vi blir alene, alle sammen, uten det fellesskap vi er vant til å ha, gjennom Palmesøndag og feiringen av «Påskens hellige Triduum».

Davidssalmens ord, som Jesus gjorde til sine, og som lyder i responsoriesalmen på Palmesøndag, kan vi i år oppleve som våre: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Den usikkerheten og frykten, den ensomheten og overlattheten vi kan oppleve i disse ukene blir langsomt satt i et nytt lys.

Jeg har ofte sagt, som min egen erfaring, at ingen påsker er like, - stadig kommer nye aspekter frem, som jeg før ikke hadde tenkt på. I år er det nettopp disse ordene jeg stopper ved, og oppdager på alvor at dette har Jesus opplevd. 

Vi har hørt det så mange ganger, at veien til Oppstandelsen går gjennom korsfestelse og død, for Jesus. Og hva med oss, hans disipler, dvs hans elever?

Vårt liv her på jorden er Guds skole, sier den hellige Benedikt, munkenes far. Skal vi denne påsken kanskje lære en av de vanskeligste leksene i pensum?

Så håper vi, ja tror vi, at Gud ikke er fjern. Han er med oss gjennom denne tiden, som gjennom alle tider. 

p. Egil