Påskens hellige triduum

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag. Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på en eneste dag, søndagen. Men fra valfartene til Det hellige Land, som begynte på slutten av 300-tallet, er det bevart livfulle vitnesbyrd om hvordan kirkene ble brukt til å dramatisere hendelsene fra evangeliet.

 

Begråtelsen over den døde Kristus (1313) Giotto di Bondone, Capella degli Scrovegni, Padova.

Påskens liturgi slik vi kjenner den i dag fikk sin endelige form under pave Pius XII i 1955. (kilde katolsk.no)

(Påskens hellige triduum  i St.Olav domkirke: Se spalten "Hva skjer" til høyre på forsiden.)