Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Denne dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I palmesøndagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne askeonsdag året etter.

Jesu inntog i Jerusalem av Jean-Hippolyte Flandrin 1809 - 1864.

Prosesjonen skal være vår hyllest til Kristus som konge. Vi følger ham i prestens skikkelse, med grener i hendene som vitnesbyrd om vår kjærlighet og troskap. (kilde katolsk.no)


(Palmesøndag i St. Olav domkirke: Se spalten "Hva skjer" til høyre på forsiden, 
messene i påsken)