Pater Olavs gravsten er på plass

Pater Olavs gravsten er endelig på plass på graven hans på Stavne kirkegård.
Samtidig har den gamle stenen på samme grav fått en velbehøvelig oppussing.