Pave Benedikt XVI om Apostlene og Kristi første disipler

 

Med pave Benedikt blir vi bedre kjent med mange av de personene vi leser om i Apostlenes gjerninger nå i påsketiden. «De var Jesu reisefølge og venner, og deres ferd med Jesus var ikke bare en ytre reise fra Galilea til Jerusalem, men en indre reise hvor de lærte å tro på Jesus Kristus – ikke uten vanskeligheter, for de var mennesker som oss.

 

Men nettopp fordi de var Jesu følgesvenner som lærte å tro langs en vei som var langt fra enkel, er de også veivisere for oss; de hjelper oss til å lære Jesus Kristus å kjenne, og elske og tro på ham," sier Benedikt XVI

Gjennom sin enestående formidlingsevne, i kombinasjonen mellom akademisk tyngde og enkel og utfordrende forkynnelse, er det ikke først og fremst et historisk tilbakeblikk han gir oss. Fokuset er heller: Hvilken konkret og mystisk sammenheng er det vi som kristne i dag står i? Hva kan vi som troende i dag lære av apostlene og de første kristne?